Tehetséggel a jászsági hagyományokért 2019 beszámoló NTP-MŰV-19-0095


Harmadik alkalommal került sor a Viganó Alapfokú Művészeti Iskolában a Tehetséggel a jászsági hagyományokért tehetséggondozó program Jászberényben a Nemzeti tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával.

Az iskola néptánc osztályaiból választottunk ki tehetséges tanulókat, akikkel kiscsoportos foglalkozások keretein belül egyénre szóló útmutatással ismertettük meg a jászsági táncokat és hagyományokat, és ezen keresztül fejlesztettük tudásukat magasabb szintű színpadi táncra, és koreográfiai ismeretekre. A program végén a tanulók szólisztikusan improvizáltak a megszerzett táncanyagból és önerőből állítottak össze egy jászsági koreográfiát felhasználva a tanult ismereteket.

Az iskola tanulói közül 20 általános iskoláskorú növendéket választottunk ki (10 fiút és 10 lányt) és biztosítottunk lehetőséget a programban való részvételre. A képzés tartalmazta a  jászsági táncanyag tanulását, néprajzi ismereteket, koreográfiai és színpadi alaptörvényszerűségek elsajátítását. A néptánc oktatáson elsajátíthatták az adott tájegység különböző táncfajtáinak autentikus előadásmódját, mind szóló, mind csoportos formában, valamint ezeknek a táncoknak a bemutatási lehetőségeit a színpadi törvényeknek megfelelően. Megtanulták a színpadi tánc szabályait. A képzés összesen 60 órából állt, melyből 40 órát táncoktatásra (10 alkalom) és 10 órát (2 alkalom) elméleti oktatásra használtunk.

Nyáron, 2020. július 6.-án részt vettek tanítványaink egy tanulmányi kiránduláson Kiscsőszön, ahol hasonlóan tehetséges táncosokkal együtt tudtak táncolni, fejlődni.  2020. augusztusba 26-28-ig Jászberényben egy 3 napos tábor keretén belül összegezték a tanult jászsági táncanyagot, felkészültek a magaszintű előadásra és egy koreográfia elkészítésével igazolták a programba bevonásuk indokoltságát.

A program keretébe folyó táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet különböző műfajai iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat a tanulók érdeklődésére, tapasztalataira, folyamatos technikai fejlődésére építve gyarapítja ismereteiket, biztosítja a különböző művészeti területeken való jártasságok megszerzését, gyakorlását.

Úgy gondoljuk, hogy a gyerekek a folyamat végére elsajátították a Jászság táncterületén fellelhető jászsági tánctípus különböző táncait. Megismerték a tánchoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet, a néprajztudomány sajátos megközelítési módját. A gyerekek egy alapismeretet kaptak a koreográfiai ismeretekből, melyet később fel tudnak használni színpadi előadásokon. Reméljük, hogy a programban elsajátított tudást sikeresen tudják alkalmazni az további táncos pályafutásuk során.
We use cookies to personalize content and to analyze our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website.