SZAKMAI BESZÁMOLÓ

CSSP-2020-TANCHAZ-0388 

PÁLYÁZAT

A pályázatunkban 8 táncház megtartását vállaltuk a kiírásnak megfelelően. Ezúton köszönjük a 800.000.- Ft-os támogatást. Ezen összegből nem teljes körűen tudtuk megvalósítani a táncházainkat, támogatásokat és egyéb forrásokat is igénybe kellett vennünk ezek megvalósításához. A 8 különböző helyszín a Jászság kis települései voltak, ahol van már néptáncoktatás, viszont élő zenére még nem volt alkalmuk táncolni. Az összeget nagyrészben a zenekari költségek fedezetére használtuk fel, mely a legjelentősebb rész a költségeinkből. Az utolsó módosítási kérelemben már ez szerint történt a költségvetés megírása is. A jelen pályázat nagyban hozzájárult a támogatott tevékenység megvalósításához.

A támogatást 8 táncház megtartására kaptuk, melyet nem segített a járványügyi helyzet sem. A Jászság 8 különböző településére terveztük, melyet sikerült megtartani. Ezek a helyszínek a következők voltak: Jászalsószentgyörgy, Jászladány, Jászboldogháza, Jászapáti, Jászdózsa, Jászberény, Jászjákóhalma. A pályázatban tervezett hangtechnikai költségeket, reklám és PR költségeket és az oktatók útiköltségét saját forrásból oldottuk meg. A legnagyobb költségelem a zenekari költség volt. Így hagyományteremtő szándékkal különböző helyszíneken kiváló tánctanárok vezetésével szerveztük meg a táncházakat, ahol a tánctanulás mellett a hangszerbemutatókon keresztül volt énektanítás is színesítette a programot. A táncházak alkalmat adtak arra, hogy a néptánc szórakozási formaként megjelenjen a gyerekek előtt és ezt interaktív formában és élményként éljék át. Ezek az alkalmak nagyban hozzájárultak a néphagyományok által közvetített ismeretek megszerzéséhez a jászsági településeken, mely a népzene és a néptánc megszerettetését tovább tudta mélyíteni ezeken a helyeken, ahová lehetőség szerint eljutott ez a nagyszerű program. A nyilvánosság biztosítása a Jászság Népi Együttes honlapján, a Jász Folk Alapítvány linken (http://www.jne.hu/kulturank/jasz-folk-alapitvany) tekinthető meg.

A Jász FOLK alapítvány

(székhely: 5121 Jászjákóhalma, Szent István u. 35/a)

ezúton köszönetet mond a Csoóri Sándor Alapnak,

az Emberi Erőforrások Minisztériumának és

 az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek, hogy a

Táncházak a jászsági településeken

című, 

CSSP-2020-TANCHAZ-0388

kódszámú pályázatot támogatták 800 ezer Ft-tal,

hozzájárulva ezzel a programok megvalósításához.Táncházak plakátjai

Fotódokumentáció

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

CSSP-2021-TANCHAZ-0089

PÁLYÁZAT

A jászsági pendzsom kifejezés házi mulatságokat jelent a Jászságban, melyet szeretnénk átvinni a mai korba is. A 8 különböző helyszín a Jászság kis települései, ahol jelenleg is van már néptáncoktatás, viszont élő népzenére már a tavalyi év pályázatai során volt alkalmuk táncolni, melyek nagyon jól sikerültek.  Mindenütt működnek táncegyüttesek, melyek köré szerveződtek a táncházak. A pályázatból főként a zenészek költségeit finanszíroztuk. Ezek a helyszínek a következők voltak: Jászárokszállás, Jászladány, Jászboldogháza, Jánoshida, Jászberény, Jászdózsa, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti. Így különböző helyszíneken kiváló tánctanárok vezetésével, akik a Jászság Népi Együttes táncosai, oktatói, szerveztünk táncházakat. A tánctanulás mellett a hangszerbemutatókon keresztül volt énektanítás, és egy-egy helyszínen 1 táncos szólista pár rövid táncos bemutatója is színesítette a programot, Kézműves foglakozásokra 1 fő foglakoztatóval is több helyen készültünk a jeles napokhoz csatlakozóan. Terv szerint ezek az alkalmak nagyban hozzájárultak a néphagyományok által közvetített ismeretek megszerzéséhez, mely a népi kultúra, illetve azon belül a népzene és a néptánc megszerettetését tovább tudták mélyíteni.

A támogatás célja, a 8 táncház tartása maradéktalanul megvalósult. A nyert pályázati összeg a zenei költségek fedezésére fordítódott főként. Az egyéb felmerülő költségeket más forrásból biztosítottuk. Ebben a pályázatban a következő zenekarok közreműködtek: Zagyva Banda, Pipás zenekar, Dűvő, Pálházi Bence és bandája. Ami nehezítette a szervezést, az a járvány még mindig érezhető hatása, illetve az energia drágulása jelentette, ezekkel kellett megküzdenünk. Fontos volt számunkra, hogy az adott település kulturális életébe is bekapcsolódjunk, segítsük munkájukat úgy, hogy a népi kultúrának megfelelő rangot kivívjunk. A nyilvánosság biztosítása a Jászság Népi Együttes honlapján, a Jász Folk Alapítvány linken http://www.jne.hu/kulturank/jasz-folk-alapitvany tekinthető meg. 

A Jász FOLK alapítvány

(székhely: 5121 Jászjákóhalma, Szent István u. 35/a)

ezúton köszönetet mond a Csoóri Sándor Alapnak,

a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak és

 az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek, hogy a

 Jászsági pendzsomok

című, 


CSSP-2021-TANCHAZ-0089

kódszámú pályázatot támogatták 800 ezer Ft-tal,

hozzájárulva ezzel a programok megvalósításához.Táncházak plakátjai

Fotódokumentáció


SZAKMAI BESZÁMOLÓ A ZENEOKTATÁSRÓL

CSSP- ZENEOKTAT-2021-0045

PÁLYÁZAT

A Jászság Népi Együttes jelenlegi vezetőinek újra gondolt régi vágya valósult meg a tavalyi és az idei év kapcsán a Csoóri Sándor Alap segítségével, hogy azt a korábbi hagyományt felújítsuk, miszerint folytattuk Jászberényben a népzeneoktatást. Ebben a tanévben 8 fő jelentkezett az oktatásra, 5 fő hegedű, 1 fő brácsa és 2 fő nagybőgőre. A támogatás mértéke ezt a 3 hangszer oktatását tudta biztosítani, melyből az oktatók bérét tudtuk megoldani. A közel 40 éve működő Nemzetközi Táncház és Zenésztáborunk Jászberényben kiváló színterei a további oktatásnak, melyet 2022-ben meg tudtunk rendezni. Tervünk már tavaly megfogalmazódott, miszerint egy gyermekzenekar és későbbiekben egy saját felnőtt zenekar kinevelése a távolabbi célunk. A turai Zagyva banda fiatal népzenészei Boda Gellért és Boda Márton kiváló muzsikusok, kedvelt zenetanárok, nagyon jó a kapcsolatunk velük, sokat muzsikálnak az együttesnek, illetve különböző rendezvényeinken, s ebben a projektben is együtt dolgoztunk. A zenész tanítványok is szívesen jöttek tőlük tanulni. Táncosaink közül sokan érdeklődtek és érdeklődnek folyamatosan a népzenetanulás iránt, amit szeretnénk ebben a formában tovább folytatni.

Az oktatás 2021 szeptembertől indult és 2022 május végéig tartott, heti 1 alkalommal, összesen 30 ilyen alkalom volt. Alkalmanként 4 órát tartottunk.  A zenei oktatáshoz hangszervásárlást nem terveztünk, azt megoldottuk sajátból illetve az oktatók segítségével. Népi ének oktatását nem tudtuk beindítani. Az oktatáshoz tárgyi eszközök beszerzését nem terveztük. A népzenei táborban Jászberényben lelkesen részt vettek tanítványaink. Bízunk benne, hogy a népzene a néptánc mellett az életük részévé válik. 

A támogatás célja maximálisan megvalósult, hiszen aki szeretett volna a néptánc mellett a népzenével is foglalkozni, annak e pályázati lehetőség segített. A zenetanulás az egy hosszabb folyamat. A hegedűs tanítványok megtanultak pengetni és már a vonó használatát is, illetve népdalokat eljátszani mind kottából, illetve mind fejből egyaránt. A brácsában a hármas hangzatok is már előkerültek, illetve a nagybőgősök eredeti hangzófelvételek alapján is muzsikáltak. Ehhez a népzenei ismereteket is tanultak. Szépen fejlődtek, az előre kitűzött célt minden tanítvány maradéktalanul teljesítette. Az év végén vizsga keretében mutatták be a szerzett tudásukat, illetve a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola 20 éves jubileumi műsorán Jászberényben, a Székely Mihály Szabadtéri színpadon 2022. június 3.-án már fel is léptek zenészeink a szülők legnagyobb örömére. A tanulás folyamán fontos a sikerélmény, a zenélés öröme is a technikai kihívások mellett. A nyilvánosság biztosítása a Jászság Népi Együttes honlapján, a Jász Folk Alapítvány linken http://www.jne.hu/kulturank/jasz-folk-alapitvany tekinthető meg.


A Jász FOLK alapítvány

(székhely: 5121 Jászjákóhalma, Szent István u. 35/a)

ezúton köszönetet mond a Csoóri Sándor Alapnak,

az Kulturális és Innovációs Minisztériumnak és

 az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek, hogy a

Népzeneoktatás folytatása a Jászságban

című, 

CSSP-ZENEOKTAT-2021-0045

kódszámú pályázatot támogatták 1 millió Ft-tal,

hozzájárulva ezzel az alapítvány ezen tevékenységéhez.
Népzenész tanítványok műsora 

Jászberény, 2022. 06. 03.Fotódokumentáció a népzeneoktatásról


Népzeneoktatás - bemutató: https://www.youtube.com/watch?v=Bk6h5wtHFC0

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

CSSP-M-MEGYEI-2021-0004

PÁLYÁZAT

TEVÉKENYSÉG

Főbb tevékenységi területek: táncos rendezvények, táncházak szervezése, néptáncoktatás megyei és országos hatókörű néptáncos továbbképzések, módszertani programok, népi kézműves és egyéb a hagyomány komplexitását megjelenítő programok, valamint összefogja Jász-Nagykun-Szolnok vármegye néptáncegyütteseit és népművészettel foglalkozó szervezeteit: szakmai egyeztető fórumokat tart és ezen szervezetek érdekképviseletét is ellátja. A megyei szakemberek informális csoportja a Jász Folk Alapítványon keresztül végzi szakmai tevékenységét. A szervezet szoros együttműködésben áll a Jászság Népi Együttessel, a Jászsági Népművészeti Műhely Egyesülettel és a Jásztánc Alapítvánnyal a tevékenységek kapcsán. Észak-alföldi régió Jász-Nagykun Szolnok vármegyei népművészeti csoportjainak szakmai irányítását, koordinálását a Jász Folk Alapítvány látja el.

-  A Jászsági Gyermek és Ifjúsági Szólótáncverseny fórumot teremtett a legkiválóbb gyermek és ifjúsági néptáncos előadóknak arra, hogy számot adhattak eredeti néptánc ismeretükről, annak újra alkotásáról, valamint magas színvonalú egyéni előadásmódjukról.

- „Jászkunsági gyerek vagyok.” Megyei Művészeti Szemle több éve sikeresen zajló népművészeti program, tehetségkutató szemle a megye gyermek hagyományőrzőinek, táncegyütteseinek, egy találkozási lehetőséget adott a népi kultúrában tevékenykedő népművészek számára. Célunk volt egy olyan fórumot létrehozni, ahol kapcsolatot teremthetnek és tapasztalatokat cserélhetnek a különböző népművészeti műfajokban tevékenykedő pedagógusok, és tanítványaik. Nem titkolt vágyunk volt elindítani egy olyan folyamatot, ahol a gyermek néptánc együttesek, gyermek zenekarok és énekesek szorosan együttműködve tudták tanult művészeti águkat megmutatni a nagyközönség számára.

- XXX. Csángó Fesztiválon a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei együttesek találkozójára lehetőség nyílott a megyei táncegyütteseknek a fellépésre, a Csángó Fesztivál további programjaiban való részvételre, szakmai eszmecserére, továbbképzésre is. A csoportokat a szervezők megvendégelték és a fellépés után a résztvevők bekapcsolódhattak a fesztivál további programjaiba, koncertjeire is.  Nagyon fontos állomás ez a táncegyüttesek életében, hiszen itt együtt van a megye néptáncosainak apraja, nagyja.

- Jász-Nagykun-Szolnok megyei Csoóri fesztivál megszervezése hagyományteremtő szándékkal indult országszerte. A hagyományőrző közösségek özösen élték meg a fesztivál kiváló pillanatait.

EREDMÉNYEK

-  A Jászsági Gyermek és Ifjúsági Szólótáncverseny közel 100 jelentkező részvételével zajlott az esemény Jászberényben 2022. április 9-10 a tehetséggondozás jegyében. E versenyről a szarvasi szólótáncversenyre lehetett tovább jutni.

-  „Jászkunsági gyerek vagyok.” Megyei Művészeti Szemle: A selejtezők, elődöntők 2022 május 16-án zajlottak le a Jászságban, Jászapátin és augusztus 27.-én a Kunságban, Kisújszálláson, a döntő 2022.szeptember 10.-én Jászberényben volt. Nevezni lehetett néptánc csoport, néptánc szóló, népi ének, népi hangszeres együttes vagy szólista kategóriákban. A résztvevők 2 korosztályban indulhattak: I. korcsoport 6-11éves, II. korcsoport 12-16 éves. Célunk volt egy olyan fórumot létrehozni, ahol kapcsolatot teremthetnek és tapasztalatokat cserélhetnek a különböző népművészeti műfajokban tevékenykedő pedagógusok, és tanítványaik. Nem titkolt vágyunk volt elindítani egy olyan folyamatot, ahol a gyermek néptánc együttesek, gyermek zenekarok és énekesek szorosan együttműködve tudták tanult művészeti águkat megmutatni a nagyközönség számára.

-  XXX. Csángó Fesztiválon a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei együttesek találkozójára, bemutatójára  a Főtéri színpadon került sor 2022.08.13.-án "Táncról táncra címmel. Nagyon széles volt az érdeklődők köre.

- Jász-Nagykun-Szolnok megyei Csoóri fesztivál megszervezése hagyományteremtő szándékkal indult 2022 június 11.-én Jászapátin. A Jásztánc Alapítvány kiváló szakmai munkát végzett a szervezésben és mindenben együttműködött a Jász Folk Alapítvánnyal, így egy nagyon sikeres rendezvényt tartottunk. A résztvevő együttesek a Csoóri támogatásból készített koreográfiákat, viseleteket, szakmai tevékenységüket tudták bemutatni egy gálaműsor keretében, ezáltal nyomon követhető volt az együttesek művészeti szakmai fejlődése. Az „Együtt a Kárpát-medencében” című filmben 34 helyszínen köztük Jászapátin is megrendezésre került a Magyarország Kormánya által támogatott Csoóri Sándor Program.

 A rendezvény 20 000 közreműködő és több tízezer néző részvételével nagy sikerrel zajlott le, Körmendtől Perkőig együtt ünnepeltük a magyar népi kultúrát. Jászapáti helyszíne 40 perc 12 másodperctől látható, ahol a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye néptánccsoportjai is megjelentek. https://mediaklikk.hu/filmajanlo/cikk/egyutt-a-karpat-medenceben-csoori-sandor-nepmuveszeti-fesztival?fbclid=IwAR3PkDzKBMYQjQ_uM_Ju9e0_Q5eOJj88D-d_LVQGQrW9JokoW5FKd5n0Taw


A Jász FOLK alapítvány

(székhely: 5121 Jászjákóhalma, Szent István u. 35/a)

ezúton köszönetet mond a Csoóri Sándor Alapnak,

a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak és

 az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek, hogy a

 Jász- Nagykun-Szolnok megyei programok megvalósítása

című, 

 

CSSP-2021-M-MEGYEI-0004

kódszámú pályázatot támogatták 5 millió Ft-tal,

hozzájárulva ezzel a programok megvalósításához.
Plakátok


We use cookies to personalize content and to analyze our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website.