fejlesztés alatt

Viganó Alapfokú Művészeti Iskola


Viganó Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2001 szeptemberétől működik, a Jászság Népi Együttes utánpótlás bázisának megteremtése érdekében.
Szervezetileg összefogja a gyermek együtteseket, s az eddigi tevékenységet hivatott folytatni mindenkori hiteles néptánc-tudományos háttérrel.
Jelenleg közel 500 fő tanul a Viganó Iskolában táncművészeti ág néptánc tanszakán.
Az iskola Jászberényen kívül 8 településen működik.

Nagyon fontos cél, hogy

  • növendékeivel megismertesse a Kárpát-medence legszebb táncait, dalait, a hozzájuk fűződő dalokat, szokásokat, hagyományokat,
  • és hasznos időtöltést biztosítson,
  • s nem utolsó sorban, hogy idővel méltó tagjai lehessenek a Jászság Népi Együttesnek.

Növendékeink életkori sajátosságainak megfelelően ismerkednek meg a magyar népi játékokkal, táncokkal, népdalokkal és tudásukat színpadon (koreográfiai megfogalmazásban) mutatják be.

Az iskola fenntartója: a Folklór Kulturális Közalapítvány
Iskolaigazgató: Szűcsné Urbán Mária


További részletek a Viganó Alapfokú Művészetoktatási Intézmény oldalán.

We use cookies to personalize content and to analyze our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website.