A Csángó Fesztivál létrejöttének gondolatisága

A magyar nyelvhatár legkeletibb peremén élő moldvai csángók fojtogató légkörben, magyar iskolák, magyar papok hiányában elszántan küzdenek puszta fennmaradásukért. Az erőszakolt etnikai keveredés miatt magyarok tízezrei növekednek fel úgy, hogy kisebbségi létük szégyenérzetet vált ki bennük, s ezért megtagadják anyanyelvüket, kultúrájukat, önnön mivoltukat. A jövő generációk lelkiismerete és közérzete rajtunk is múlik. Meggyőződésünk, hogy fontos lépést teszünk ebben az irányban, amikor a csángózás különféle csoportjait, azok művészeti értékeit igyekszünk megismertetni a hazai magyarsággal.”

/Fesztiválalapítók/


A Jászság Népi Együttes táncosai kutatják a magyar élő néptánc gyökereit, azaz a magyar nemzeti kultúra egyik meghatározó részét. Minden nép számára fontos, hogy megismerje saját értékeit. Ugyanakkor nem feledkeznek meg a szomszédos népek táncairól, kultúrájáról sem. Igyekeznek szélesíteni a látókört, és ez az a szemlélet, ami életre hívta a Csángó Fesztivált.

Készitette: József Gorácz Photography

A Csángó Fesztivál célja, feladata, küldetése

Célunk, hogy egy adott kisebbségben élő magyar népcsoport, esetünkben a csángó magyarok kulturális értékeit, életét, a csángó embereket minél szélesebb rétegnek bemutassuk.

Feladatunk, hogy minél tovább sikerüljön megőrizniük kisebbségi létükben a tradicionális, egyedi csángó magyar kultúrájukat.

Küldetésünk, hogy minél többen megismerjék a határainkon innen és túli autentikus magyar és európai kultúrákat, népművészeti értékeket.Miért éppen Jászberényben?

A Jászság Népi Együttes táncosai kutatják a magyar élő néptánc gyökereit, a magyar nemzeti kultúra egyik meghatározó részét. Így jutottak ki először 1990-ben Moldvába, az első gyűjtőútra. Még ez évben meghívtak 1 autóbusznyi erdélyi és moldvai táncost, zenészt a Nemzetközi Tánc - és Zenésztáborba, melynek célja felhívni a figyelmet és megismertetni minél több emberrel az évszázadok óta az anyanemzettől elszigetelten élő magyarság sorsát.

A szakmai háttér

A Folklór Kulturális Közalapítvány és a Jászság Népi Együttes szervezi 1981 óta a Nemzetközi Tánc - és Zenésztábort, és főrendezője 1991 óta a Csángó Fesztiválnak.

Fesztiváligazgató, rendezők, szervezők: A szervezésben felsőfokú és szakmai irányú végzettséggel rendelkező szakemberek vesznek részt, akik számos szólótáncosi díjjal, állami kitüntetéssel rendelkező táncosok

A Jászság Népi Együttes a hazai amatőr néptáncmozgalom egyik legkiemelkedőbb szereplője. Az 1971-ben alakult Együttes az első igazi sikert 1977-ben érte el miután megnyerte az országos televíziós KI MIT TUD versenyt. Művészeti munkájuk egyik legnagyobb elismeréseként megkapták az „Örökös Kiváló Együttes” címet és a „Bartók díjat”.

2012-ben és 2018-ban a Fölszállott a páva tehetségkutató versenyt nyerték meg. 2013-ban a Csokonai Vitéz Mihály közösségi, alkotói állami kitüntetésben részesültek. 2014-ben megkapták a Prima díjat és a Prima Primissima Közönség-díjat, 2019-ben pedig a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Príma díjat.

A Viganó Alapfokú Művészeti Iskola célja: az általános iskolások részére bemutatni, megismertetni, megszerettetni a táncművészet ezen ágát. A gyerekek megismerkednek a magyar népi játékokkal, táncokkal, énekekkel és tudásukat színpadon (koreográfiai megfogalmazásban) mutatják be. Több, mint 300 fő tanul a Viganó AMI-ban.

A kezdetektől: 

1991-ben gyimesi és moldvai csángók látogattak el a Jászság Népi Együttes meghívására Jászberénybe. A rendezvény a csángókra igyekezett felhívni a közvélemény figyelmet, akik évszázadok óta az anyanemzettől elszigetelten éltek és így próbálták megtartani magyarságukat.

Későbbiekben az erdélyi hagyományőrzők, és hazai kisebbségiek bemutatását is fontos feladatnak tartottuk. A világ minden tájáról jöttek és jönnek a saját hagyományukat bemutató külföldi együttesek. Olyan országok kapnak meghívást, ahol a kisebbségek tradicionális folklórja megtalálható és őrzik a rájuk jellemző autentikus jegyeket.

Az rendezvény óriásira terebélyesedett, új tartalommal telítődött. Ez bizonyítja számos hazai és európai uniós díj, elismerés is 

Készitette: József Gorácz Photography

 • 1990-ben a Jászság Népi Együttes első gyűjtőútja Moldvába

 • 1990. 07. 28 – 08. 07. a Nemzetközi Táncház és Zenésztáborba meghívtak egy autóbusznyi erdélyi és moldvai táncost, zenészt

 • 1991. I. Csángó Fesztivál

 • 1991 – 1993. Csángó Fesztivál és Konferencia

 • 1994-től Csángó Fesztivál Európai Régiók Kisebbségi Folklórfesztiválja

 • 1995 óta szerepel a Csángó Fesztivál az európai régiók hivatalos programjai között

 • 1996-tól a Jászberényi Nyár – Vigadalmi Napok nyitórendezvénye és egyik alappillére a Csángó Fesztivál

 • 1997-től Csángó Fesztivál, Európai Kisebbségek Folklórfesztiválja

 • 1998. Csángó Fesztivál Európai Kisebbségek Folklórfesztiválja és a Nemzetközi Táncház és Zenésztábor alapító okirata

 • 1999-ben Jászberény város megkapta az Európa Tanács „Tiszteletzászlaját” az európai gondolatokért tett kimagasló teljesítményéért és a testvérvárosi kapcsolatok ápolásáért

 • 2000-ben Az Európa Tanács felvette az „Európa: Közös örökségünk” programsorozatába

 • 2004-bena Magyarországon 90 ország részvételével megrendezett „Folkloriada – Népművészetek Olimpiája” programsorozat egyik színhelye volt

 • 2006-banA Nemzeti Kulturális Alap (NKA) és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) határozata alapján a Csángó Fesztivált a kiemelt támogatási rendezvények közé rangsorolta a néptáncfesztiválok sorában

 • 2007-ben A Csángó Fesztivál elnyerte az „Észak-alföldi régió ajánlásával”minősítést és a „Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve 2008” védjegy használati jogát

 • 2009. A Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program keretében a Csángó Fesztivál „Jó minősítésű folklór fesztivál” értékelést kapott a Szakmai Intéző Bizottságtól.

 • 2010. Az Észak-alföldi Marketing Igazgatóság szervezésében a „7 pecsétes Fesztiválkártya”programban a 7 fesztivál között nagy megtiszteltetésünkre szerepel a XX. Csángó Fesztivál.

Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége - CIOFF Hungary által szervezett a „Folk-túra, több mint fesztivál” programban kiemelt marketing megjelenést kap XX. Csángó Fesztivál.

 • 2011. 53 rendezvény közül a jászberényi Csángó Fesztivál nyerte el a 2010-es

"AZ ÉV RENDEZVÉNYE 2010/2011" címet a vendegvaro.hu közönségszavazása alapján.

 • 2017. Országos Marketinggyémánt Díjjal kitüntetett Fesztivál

Készitette: József Gorácz Photography

A fesztivál egyediségei: 


 • A Csángó Fesztivál szervezői a legfontosabbnak tartják, hogy a csángók önazonosságának megtartásában, kultúrájuk minél szélesebb körben történő bemutatásában, megismertetésében vállaljanak fő szerepet.

 • A szervezők fontos feladatuknak tartják a hagyományos kultúrák értékeinek megőrzését, bemutatását és a visszatanítási folyamatok segítségét.

 • Az összefogás, az összetartozás jelképévé vált a Csángó Fesztivál. Az erőszakolt etnikai keveredés miatt a magyarok tízezrei növekednek fel úgy, hogy kisebbségi létük szégyenérzetet vált ki bennük, s ezért megtagadják anyanyelvüket, kultúrájukat.

 • A csángók ismertsége, hagyományaik minél mélyebb megismerése, a nagyfokú érdeklődés, ami őket körülveszi, vezethet, adhat és ad példát a fiatalabb csángó generációk előtt kultúrájuk erejének felismerésére, megtartására.

 • Generációk sorsát fordíthatják meg azzal, ha megerősödik bennük – e rendezvény által – az anyanyelv használatának, a közösségi kultúra hagyományainak fontossága.

 • A Csángó Fesztivál, a kisebbségek folklór fesztiváljával a magyarok etnikai kulturális öröksége ápolása mellett a környező országok, sőt Európa sokszínű kulturális örökségét is ápolja.

 • Rávilágít, hogy sokszínű világ övez bennünket, megannyi kinccsel, szokással és hagyománnyal. A Csángó Fesztivál gondolatisága magában foglalja a népek közti együttműködés, a kölcsönös megértés és a szolidaritás szükségességét, a kultúra összetartó erejét, megteremti a nemzetek, népek és népcsoportok közti barátságot.

 • Jász nép mindig nemzeti gondolkodású és szabad volt. A történelmi múlt és a folytonosság jelképe. A csángók is a folytonosság hordozói, hiszen évszázadokon át a legnagyobb megpróbáltatásokat éltek át szülőföldjükön, és ennek ellenére őrizték meg magyarságukat, hagyományaikat.

 • A Csángó Fesztivál szervezői szeretnék felhívni a figyelmet arra: kik a csángók, hol élnek, s hogyan tudták megőrizni magyarságukat.

 • A kilencvenes évek elején a Csángó Fesztivál volt az első kapu Magyarországon, amely nyitott a környező országok kisebbségi kultúrája felé.

Készitette: József Gorácz PhotographyWe use cookies to personalize content and to analyze our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website.